NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Kazimierza
  w Nowym Sączu

  • Msze św. porządek zwykły

   6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 15:15, 18:00, 19:30

  • Odpust parafialny

   4 marca ku czci Św. Kazimierza;
   Ostatnia niedziela czerwca ku czci MB Nieustającej Pomocy

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Terytorium parafii św. Kazimierza obejmuje część miasta Nowy Sącz: ul. Barbackiego, ul. Bema, ul. Czarnieckiego, Plac Dąbrowskiego, ul. Długosza, ul. Grodzka, numery nieparzyste i nr 2, ul. Jagiellońska, nry parzyste od 10 i nieparzyste od 12, Pl. Św. Kazimierza, ul. Kilińskiego do nru 46, ul. Konarskiego, ul. A. Konstanty, ul. Kopernika, ul. Kościuszki, ul. Krasińskiego, ul. Krótka, ul. Kunegundy, Pl. Kuźnice: 1a, 1b, 6, 7, 7a, 9, ul. Łokietka, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, ul. Narutowicza, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Pigonia, ul. Podmłynie, nry 45, 47, 49(4), 53 ul. W. Pola, ul. Radziecka, nry parzyste, ul. Rajska, ul. Sienkiewicza, nry parzyste do 38, ul. Sobieskiego, ul. Stolarska, nr 2, ul. Strzelecka, ul. Sygańskiego, ul. Szwedzka, ul. Śniadeckich, ul. Tatrzańska, ul. Tetmajera, ul. Tłoki, ul. Wacława II, ul. Wałowa, nry parzyste, ul. Wąsowiczów, ul. Wiosenna, Al. Wolności, ul. Wolskiej, ul. Wrześniowska, ul. Zapolskiej, ul. Żeglarska, ul. Boya Żeleńskiego, ul. Żeromskiego.

  Historia kościoła

  Kościół parafialny p.w. św. Kazimierza w Nowym Sączu

  W centrum Nowego Sącza, u zbiegu ulic: Długosza i Kościuszki usytuowany jest kościół p.w. św. Kazimierza, Królewicza, w powszechnej świadomości Sądeczan, zwany również "kaplicą szkolną", ponieważ taki był cel jego budowy, której inicjatorem był profesor sądeckiego gimnazjum Ludwik Małecki. Projekt, wykonany przez wybitnego architekta Teodora Talowskiego (1857-1910) w 1902 r., z pewnymi zmianami, został zrealizowany w latach 1908-1912. Zbudowany został z cegły, z charakterystycznymi elementami kamiennymi. Styl neogotycki, trójnawowy z transeptem, węższym od nawy prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, z dwiema zakrystiami po bokach tworzy architektonicznie harmonijną całość, sprzyjającą skupieniu i modlitwie. W fasadzie, ujętej dwiema smukłymi wieżami, usytuowane są trzy wejścia, prowadzące do wnętrza. Portal główny wieńczy wymowna mozaika ceramiczna z centralnie umieszczonym w kształcie medalionu wizerunkiem NSPJ i inskrypcją: "Bogu na chwałę - MCMXII - Młodzi na pożytek". Nad portalem usytuowane jest ostrołukowe okno z maswerkową dekoracją. Przedsionki boczne w formie podcieni wspierają kamienne kolumny, podobne do tych, które podtrzymują chór muzyczny. Okna o ostrołukowym kształcie i zróżnicowanej wielkości posiadają kamienną dekorację maswerkową z laskowaniem. Witraże, które do nich zaprojektował Stefan Matejko (krewny słynnego Jana) a wykonała w 1912 r. Firma Żeleńskich z Krakowa, były pierwszym elementem wystroju wnętrza, które pierwotnie nawiązywało do stylu architektonicznego a na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku otrzymało jednorodny styl secesyjny. Autorem wystroju wnętrza był profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Jan Bukowski, który wykonał projekt polichromii ściennej, mozaiki ceramicznej, ołtarza głównego, ambony oraz lamp oświetleniowych.

  Ołtarz główny uchodzi za jedyny w Polsce w stylu secesji. Wzorowana na baroku środkowa część ołtarza z ciężkim gzymsem wspartym na kolumnach zawierała od czasu jego wykonania w 1928 r. obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w królewskich koronach. Skrzydła boczne, posiadające kształt tryptykowy, przedstawiają św. Wojciecha, św. Kazimierza, św. Kingę i św. Stanisława, biskupa. Obrazy te wykonał sam projektant ołtarza - prof. Jan Bukowski, absolwent sądeckiego Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza.

  Obraz centralny ołtarza jest wymienny, w zależności od okresu liturgicznego. Są to: obraz Chrystusa nauczającego (1966), obraz św. Kazimierza i obraz św. Rodziny wykonała sądeczanka, artysta malarz, Maria Ritter. Obraz Św. Jana Pawła II (2005), wymalowała również sądeczanka, dr Karolina Janczy. Wystrój prezbiterium uzupełnia tzw. "ołtarz soborowy" i ambonka. Umieszczone w prezbiterium tablice upamiętniają rektorów kościoła: ks. Michała Nowickiego, ks. Michała Klamuta, ks. dra Jędrzeja Cierniaka oraz prof. Ludwika Małeckiego, inicjatora powstania świątyni. 25.VI.2000 roku umieszczono tablicę upamiętniającą Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa oraz zrealizowany w drugiej połowie lat 90-tych remont. W 2005 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą Bpa Józefa Gucwę, rektora kościoła w latach 1952-1969.

  Ołtarze boczne, w dzisiejszym kształcie powstały w latach sześćdziesiątych XX wieku, przed konsekracją kościoła, której dokonał ówczesny Biskup Tarnowski Jerzy Ablewicz, 25.IX.1966 r. Rzeźbę św. Józefa do ołtarza bocznego po stronie lewej z 1966 r. wykonał art.-rzeźb. Mieczysław Bogaczyk - sądeczanin. Prawy ołtarz boczny wykonany w 1965 r. wypełniają ikony, autorstwa Marii Ritter. W centrum ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po bokach Zwiastowanie NMP i Ofiarowanie w świątyni. Nową aranżację ołtarzy bocznych według projektu dr Karoliny Janczy, wykonano w latach 2007-2009.

  Oryginalnym elementem wystroju są Stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w 1957 r. w formie ceramicznych medalionów przez artystę - plastyka, Władysława Hasiora, - sądeczanina.

  Wystrój kościoła uzupełniają umieszczone w 1985 r., na głównych filarach obrazy: Jezu ufam Tobie, św. Maksymiliana Kolbe, św. Judy Tadeusza, autorstwa toruńskiego malarza Tomasza Hoffmana oraz Bł. Karoliny Kózka, wykonany przez sądeckiego artystę, Stanisława Szafrana.

  Wewnątrz i na zewnątrz świątyni znajdują się liczne tablice pamiątkowe i epitafijne. Wewnątrz kościoła znajdują się:

  - tablica i zespół symboli ku czci poległych, zamordowanych, zmarłych członków Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu w latach 1939-45;

  - tablica upamiętniająca oficera komandosów kpt. Jana Zalewskiego;

  - tablica dla ks. Pawła Sulmy - wychowawcy młodzieży w szkołach w Nowym Sączu;

  - tablica w "Hołdzie poległym, zamordowanym i zmarłym żołnierzom 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu".

  - tablice upamiętniające generałów Józefa Gizę i Józefa Kustronia - "W hołdzie kolejnym dowódcom 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w latach 1919-1939".

  - tablice "Ku czci cichociemnym rodem z miasta i powiatu Nowy Sącz".

  - w hołdzie organizatorom i komendantom Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej "Nowy Sącz".

  - pamiątkowa "1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w latach 1939-1945".

  - "Ku czci młodzieży sądeckiej, która w listopadzie 1918 r. poległa w obronie napadniętego przez Ukraińców Lwowa".

  - Ku czci Żołnierzy Górników.

  Na zewnątrz kościoła znajdują się:

  - tablica w prawej arkadzie położona jest ku czci płk. Narcyza Wiatra ps. "Zawojna", komendanta VI okręgu Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa na Małopolskę i Śląsk. Odsłonięta 22.Vl.1990 r.

  - tablica w lewej arkadzie, zwana "Katyńską" upamiętnia Sądeczan, ofiary "Golgoty Wschodu", których nazwiska otaczają płaskorzeźbę Matki Bożej Katyńskiej. Umieszczone we wnęce urny, wykonane z pocisków armatnich zawierają ziemię z Katynia, Miednoje i Charkowa i Ostaszkowa. Odsłonięta 16.V.1992 r.

  W 1956 r. wykonano ławki w nawie głównej, według projektu sądeckiego architekta, Zenona Remiego. Uzupełnieniem tej inwestycji są wykonane w 2003 r. przez Mariana Chowańca ławki w nawach bocznych.

  W roku 2010 wykonano nową, granitową posadzkę, która zastąpiła mocno zniszczoną wykonaną w 1926 r. z płytek ceramicznych.

  W roku 2015 niemiecka firma Mühleisen z Leonbergu wykonała nowe 30. głosowe organy o trakturze mechanicznej, wspomaganej elektronicznie, nawiązujące swą stylistyką do wczesnoromantycznych instrumentów Eberharda Friedricha Walckera. Poświęcenia instrumentu dokonał Bp Stanisław Salaterski, 30 stycznia 2016 r.

  Kościół na Starym Cmentarzu p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

  Kościół na Starym Cmentarzu znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej. W miejscu spalonego kościółka p.w. św. Mikołaja wybudowano w 1814 r. kaplicę, później grobową jej fundatorów - Józefy i Dionizego Wójcikowskich. Kaplicę rozbudowano w 1844 r. W latach 1927-33 dobudowano zakrystię i nowy ołtarz, w miejsce gotyckiego tryptyku, który znalazł swoje miejsce w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. W centrum nastawy ołtarzowej znajdowała się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ofiarowana do tej kaplicy z grobu baronównej Branickiej z Klęczan w 1924 r. Po 1955 r. rozbudowano kaplicę i odnowiono. Wymagającą generalnego zabezpieczenia konserwatorskiego poddano kaplicę remontom w latach 1982 - 1984. Nastąpiło przedłużenie jej korpusu, odsłonięcie spod tynków wątku kamiennego jej ścian. W dzisiejszym kształcie architektonicznym Obiekt określa się jako jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, ze sklepieniem kolebkowym. Dach siodłowy z wieżyczką wieńczy sygnaturka o cechach barokowych. Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1988 roku.

  Ołtarz ze względu na zły stan techniczny został z niej usunięty. Na przełomie lat 80/90 wykonano nowy ołtarz główny, zaprojektowany przez Prof. Czesława Dźwigaja, który zaprojektował także i wykonał w drewnie Stacje Drogi Krzyżowej. W ołtarzu tym umieszczony został obraz Matki Bożej Licheńskiej, sprowadzony do świątyni w 1985 r. Uzupełniają go rzeźby M. B. Fatimskiej i M. B. Sądeckiej. Ta ostatnia, gotycka, przeniesiona została tutaj z Kapliczki Szwedzkiej. W kaplicy umieszczone zostały gotyckie zabytkowe rzeźby i obrazy związane z pracującymi w XV i XVI w. warsztatami cechowymi, snycerskimi i malarskimi w Nowym Sączu. Rzeźby to: Chusta św. Weroniki, Chrystus upadający pod krzyżem, Matka Boża Bolesna z św. Janem, św. Roch, Apostoł oraz umieszczone pośrodku Ukrzyżowanie, Chrystus Frasobliwy z XVII w. Obrazy: Zaręczyny Matki Bożej, św. Wojciech, Ukrzyżowanie. W ścianach kaplicy skromne epitafium przypomina ks. Bartłomieja Janczego (1766-1852). W zewnętrznych murach kościoła znajdują się epitafia z XIX w., oraz odsłonięte 18.II.2006 r. epitafium upamiętniające Ks. Michała Głowackiego, pochowanego na St. Cmentarzu, którego grobu jednak nie udało się zlokalizować.

  Figura MB Niepokalanej została odrestaurowana (2003) i znalazła miejsce w specjalnie dla niej wybudowanej kapliczce (2002/2003) obok kościoła na Starym Cmentarzu "na trasie" kamiennej Drogi Krzyżowej, która zastąpiła znajdującą się wcześniej drewnianą, gdy ta uległa zniszczeniu. Erygowana podczas wizytacji kanonicznej w 2004 r. W roku 2007 wykonano nowy ołtarz marmurowy i pulpit, oświetlenie oraz zakupiono organy elektryczne.

 • Duszpasterze

  • Ks. dr Jan Siedlarz

   proboszcz
   data święceń 1982-05-23
   w parafii od 2002-08-01

  • Ks. Hieronim Kosiarski

   wikariusz
   data święceń 2001-05-26
   w parafii od 2022-09-01

  • Ks. Andrzej Bajorek

   wikariusz
   data święceń 2007-05-26
   w parafii od 2017-09-01

  • Ks. Andrzej Faron

   wikariusz
   data święceń 2007-05-26
   w parafii od 2022-09-01

  • Ks. Jakub Piekielny

   wikariusz
   data święceń 2007-05-26
   w parafii od 2021-08-27

  • Ks. Marek Jawor

   wikariusz
   data święceń 1998-05-30
   w parafii od 2020-09-01

  • Ks. Bartłomiej Musiał

   wikariusz
   data święceń 2005-05-21
   w parafii od 2021-08-27

  • Ks. Józef Wojnicki

   Kapelan szpitala
   data święceń 1985-05-26
   w parafii od 1994-01-01

  • Ks. Józef Nalepa

   rezydent
   data święceń 1972-05-28
   w parafii od 2015-08-09

  • Ks. Prałat Stanisław Czachor

   rezydent
   data święceń 1955-06-29
   w parafii od 2001-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
   Bractwo Szkaplerza Świętego
   Caritas
   Centrum wolontariatu przy KCEM "Kana"
   Chór Męski Echo II
   Duszpasterstwo chorych w domach
   Duszpasterstwo Niewidomych
   Duszpasterstwo Prawników
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa biblijna
   Grupa Odnowy w Duchu Św.
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
   Lektorzy
   Ministranci
   Młodzieżowa grupa charytatywna
   Róże Żywego Różańca
   Ruch Czystych Serc
   Ruch Czystych Serc
   Sądeckie Hospicjum
   Schola Dzieci Bożych
   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
   Świeccy szafarze Komunii Św.
   Zespół Młodzieżowy KSM
   Zespół wokalno-instrumentalny "Ave"
   Zespół wokalno-instrumentalny młodzieży z I LO
   Zespół wokalno-instrumentalny młodzieży z II LO

 • Dane adresowe parafii

  33-300 Nowy Sącz, Sygańskiego 3

  • Telefon

   18-443-75-52

  • E-mail

   nowy_sacz2@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Nowy Sącz-Centrum

  • Województwo

   małopolskie

  • Konto Parafii

   Santander Bank - 77 1500 1559 1215 5003 4010 0000